TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Co Ministerstwo Infrastruktury zrobiło dla transportu kolejowego w 2018 r.?
InfoRail.pl - Opublikowano: 25.01.2019 12:17:59
Co Ministerstwo Infrastruktury zrobiło dla transportu kolejowego w 2018 r.?

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło podsumowanie 2018 roku. Co zrobiono w ramach transportu kolejowego?

1. koordynowano działania spółek kolejowych związane z wprowadzeniem w dniu 9 grudnia 2018 r. programu "Wspólny Bilet". Dzięki wprowadzeniu oferty "Wspólny Bilet" podróżni mogą kupić w ramach jednej transakcji jeden bilet na całą podróż, a jego cena zostanie wyliczona w oparciu o nową taryfę, tzw. taryfę degresywną.

"Wspólny Bilet" umożliwia podróżowanie niezależnie od tego, z jakich pociągów się korzysta i na jakich trasach się podróżuje. Aktualnie pasażerowie mogą kupić bilety na połączenia obsługiwane przez siedmiu przewoźników, z których korzysta około 80% wszystkich pasażerów kolei w Polsce: PKP Intercity, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, Przewozy Regionalne (POLREGIO), Koleje Mazowieckie, Koleje Wielkopolskie, Koleje Małopolskie i Łódzka Kolej Aglomeracyjna. "Wspólny Bilet" dostępny jest w ponad 630 okienkach kasowych w całej Polsce, a na podróże pociągami części przewoźników także przez Internet, w systemie BILKOM. Docelowo (do końca stycznia 2019 r.) "Wspólny Bilet" obejmie swoim zasięgiem także Koleje Dolnośląskie, Koleje Śląskie i Arrivę RP, dzięki czemu będzie mogło z niego skorzystać ponad 90% wszystkich pasażerów polskich kolei.

Planuje się integrację programu z innymi środkami transportu (bus, taxi, samolot) a nawet hotelami. "Wspólny Bilet" spowoduje wzrost liczby pasażerów na skutek poprawy atrakcyjności oferty i obniżenia kosztów przejazdu. Wdrożenie projektu eliminuje wysoki z punktu widzenia pasażera koszt podróży oraz ułatwia proces zakupu biletu, m. in. przez skorelowanie optymalnego połączenia z wyborem oferty taryfowej. Rozwiązanie to jest niezwykle korzystne z punktu widzenia całego krajowego systemu kolejowego (nie tylko Grupy PKP i Przewozów Regionalnych).

Działanie to ma charakter priorytetowy;

2. realizowano program wieloletni odnoszący się do utrzymania infrastruktury kolejowej, który został przyjęty na podstawie uchwały nr 7 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku".

Dotychczas w obszarze infrastruktury kolejowej funkcjonowały jedynie inwestycyjne programy wieloletnie (najpierw Wieloletni program Inwestycji Kolejowych do roku 2015 (WIK), a następnie Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku (KPK)). Koszt programu wyniesie 23.809.300 tys. zł, a okres jego realizacji został zaplanowany na lata 2019-2023. Program wieloletni ustanawia ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową. Głównym celem programu jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju przez zahamowanie, a następnie odwrócenie tendencji spadkowej udziału transportu kolejowego w przewozach. W sposób szczególny w Programie zwrócono uwagę na poprawę skuteczności i efektywności funkcjonowania zarządcy linii kolejowych, likwidację zaległości utrzymaniowych oraz wprowadzenie nowej kategoryzacji linii kolejowych i odstąpienie od dalszej likwidacji linii kolejowych. Wśród korzyści wynikających z Programu należy przede wszystkim wymienić: zdecydowaną poprawę czasów przejazdu pociągów, wzrost udziału długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy techniczne, poprawę punktualności kwalifikowanej pociągów oraz spadek liczby wypadków kolejowych zaistniałych na sieci w zarządzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z winy tego zarządcy;

3. zawarto umowę wieloletnią z PKP PLK na realizację programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku".

Dzięki umowie wieloletniej krajowy rynek wykonawców (zwłaszcza przedsiębiorstw branży budowlanej) będzie mógł lepiej przygotować się do realizacji zlecanych i planowanych do zlecenia kontraktów remontowo-utrzymaniowych. Większość środków, przeznaczonych na utrzymanie infrastruktury kolejowej zgodnie z programem wieloletnim, trafi bezpośrednio na rynek, wpływając na rozwój wielu gałęzi gospodarki;

4. realizowano inwestycje związane z przyjętym przez Polskie Koleje Państwowe SA Programem Inwestycji Dworcowych (PID) na lata 2016-2023.

Opracowanie PID spowodowało kompleksowe podejście w zakresie modernizacji infrastruktury dworcowej. W ramach PID projektami modernizacyjnymi objęto 188 dworców kolejowych. Priorytetem zostały objęte obiekty przy liniach kolejowych o znaczącej randze dla systemu kolejowego, tj. obsługujące znaczne potoki pasażerskie. Wartość PID wynosi 1,4 mld zł.

Działanie to ma charakter priorytetowy;

5. przeprowadzono proces legislacyjny ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym.

Najistotniejsze zmiany obejmują:

uregulowanie kwestii budowy tuneli w ramach inwestycji kolejowych bez konieczności wywłaszczania gruntów – ograniczenie za odszkodowaniem sposobu korzystania z nieruchomości zarówno na czas realizacji inwestycji, jak również późniejszej eksploatacji i utrzymania, pozwoli na zmniejszenie zaangażowania środków publicznych na konkretnych projektach (przede wszystkim w Łodzi) i wykorzystanie oszczędności na realizację innych projektów w ramach KPK,

zmiana katalogu dokumentów przedkładanych do uzyskania odstępstwa od obowiązku stosowania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) – umożliwienie oparcia się o tzw. "stare TSI" (zamiast aktualnie obowiązujących TSI), których zastosowanie umożliwi spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei, co wpłynie również na usprawnienie realizacji inwestycji kolejowych,

zdefiniowanie kolejowego pojazdu turystycznego i pojazdu historycznego (wprowadzenie legalnych definicji pojazdów kolejowych, które dotychczas definiowano w drodze wykładni) oraz ułatwienia w dopuszczaniu i eksploatacji ww. pojazdów (wyłączenie wobec tych pojazdów wymagań w zakresie interoperacyjności systemu kolei i wymagań dotyczących certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie historycznych wagonów towarowych, a także wskazanie na tzw. "tryb świadectwowy" dopuszczenia do eksploatacji pojazdów turystycznych, historycznych oraz przeznaczonych wyłącznie do użytku lokalnego),

wparcie rozwoju kolei historycznych, turystycznych i wąskotorowych przez umożliwienie:

nieodpłatnego przekazywania na rzecz organizacji pozarządowych (np. kolejek wąskotorowych, stowarzyszeń miłośników kolei) mienia ruchomego PKP SA lub spółek przewozowych utworzonych przez PKP SA, stanowiącego zabytek techniki kolejowej,

nieodpłatnego przekazywania na rzecz organizacji pozarządowej lub jednostki samorządu terytorialnego przez PKP SA lub PKP PLK SA tzw. materiałów staroużytecznych (materiałów odzyskanych w wyniku prowadzonych prac remontowych lub modernizacyjnych linii kolejowych),

zarządcom kolei wąskotorowych pozyskiwania dofinansowania ich działalności i rozwoju, w tym z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

6. wdrażano Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku.

W ramach KPK, PKP PLK SA realizuje inwestycje na całej sieci kolejowej w Polsce. Według stanu na koniec listopada 2018 r. w ramach tego programu zakontraktowano umowy z wykonawcami na łączną kwotę 9,4 mld zł, a łączna wartość wszystkich zawartych kontraktów w ramach realizowanych inwestycji kolejowych wynosi 29,3 mld zł.

Działanie to ma charakter priorytetowy;

7. prowadzono prace związane z Programem Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej (Program Kolej+).

Przygotowywany w Ministerstwie Infrastruktury Program Kolej + wpisuje się w założenia aktualizowanej obecnie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Łączny koszt programu szacowany jest na kwotę ok. 7 mld zł. W wyniku realizacji programu możliwe będzie dofinansowanie inwestycji pozwalających m. in. na usprawnienie komunikacji pasażerskiej na poziomie międzyregionalnym, racjonalne i spójne podejmowanie działań realizujących kierunki rozwoju kraju na poziomie regionalnym, w tym działań mających na celu ochronę infrastruktury kolejowej przed likwidacją oraz walka z wykluczeniem komunikacyjnym regionów.

Działanie to ma charakter priorytetowy.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na

Sprawdź też:
Ministerstwo Infrastruktury
PKP SA
PKP PLK

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....