TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Dlaczego pociągi nie jeżdżą z Krakowa do Oświęcimia przez Skawinę?
INFORAIL - Opublikowano: 21.01.2015 13:46:55 1 komentarz
Dlaczego pociągi nie jeżdżą z Krakowa do Oświęcimia przez Skawinę?

Zgodnie z 'Wieloletnim programem inwestycji kolejowych do roku 2015', przyjętym uchwałą Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2013 r., określającym zakres rzeczowy, harmonogram i źródła finansowania inwestycji dotyczących infrastruktury linii kolejowych w ramach projektu przygotowawczego pn. 'Przygotowanie dokumentacji środowiskowej dla wybranych projektów infrastrukturalnych perspektywy finansowej 2014?2020' opracowywana jest dokumentacja przedprojektowa w zakresie ekspertyz i inwentaryzacji przyrodniczych m.in. dla linii kolejowej 94 Kraków Płaszów ?Oświęcim ?informuje Zbigniew Rynasiewicz - sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowane ekspertyzy wskażą obszary położone wzdłuż linii kolejowych, najbardziej cenne i potencjalnie wrażliwe na wpływ robót budowlanych i eksploatację linii kolejowych, umożliwiając zaplanowanie adekwatnego do zakresu planowanych przedsięwzięć i stanu środowiska zestawu rozwiązań chroniących środowisko, a także przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowiska i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto na linii kolejowej nr 94 prowadzone są roboty punktowe w ramach projektu poprawy bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych. Projekt obejmuje zabudowę nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na przejazdach kolejowo-drogowych, zabudowę urządzeń systemu nadzoru audiowizualnego TvU, wymianę nawierzchni drogowej na przejazdach, naprawę nawierzchni kolejowej i odwodnienia w rejonie przejazdów kolejowo-drogowych oraz zabudowę oświetlenia na przejazdach. Dodatkowo w celu poprawy przepustowości i dostosowania linii nr 94 do potrzeb eksploatacyjnych w dokumencie implementacyjnym do 'Strategii rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)', przyjętym uchwałą Rady Ministrów z dnia 13 października 2014 r., określającym cele operacyjne do realizacji w perspektywie 2014?2020 w obszarze m.in. transportu kolejowego przy wykorzystaniu środków funduszy UE uwzględniono inwestycję pn. 'Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów ?Skawina ?Oświęcim' (pozycja 50). Szacunkowa wartość inwestycji to 250 mln zł. Jednak z uwagi na odległe miejsce na liście realizacja tego projektu uzależniona będzie od dostępności środków UE. Zasady organizowania pasażerskich przewozów kolejowych określają przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z przepisami ww. ustawy organizowanie przewozów pasażerskich transportem kolejowym na obszarze województwa lub dwóch sąsiadujących ze sobą województw należy wyłącznie do właściwych miejscowo samorządów województw (organizator publicznego transportu zbiorowego). W obecnym stanie prawnym to samorządy województw, uwzględniając stan techniczny i przepustowość linii kolejowych, ustalają sieć linii komunikacyjnych, a biorąc pod uwagę wielkość zapotrzebowania na usługi przewozowe oraz ilość środków własnych, jakie są w stanie przeznaczyć na finansowanie tych usług, samodzielnie i suwerennie decydują o wielkości przewozów wykonywanych na obszarze województwa rocznie, tygodniowo i w ciągu doby. Samorządy decydują też o godzinach odjazdów/przyjazdów pociągów określonych w rozkładach jazdy. Ww. ustawa nie zawiera przepisów, które mogłyby stanowić dla ministra właściwego ds. transportu podstawę do dokonywania zmian decyzji samorządu województwa dotyczących organizacji rynku przewozów, jak i wielkości oferty przewozowej określonej w rocznym rozkładzie jazdy pociągów. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zwróciło się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego jako właściwego w sprawie z prośbą o przedstawienie wyjaśnień. Z uzyskanych informacji wynika, że ograniczone środki finansowe, którymi dysponuje urząd na organizację regionalnego transportu zbiorowego, przy jednocześnie malejących wpływach ze sprzedaży biletów wymuszają konieczność racjonalizacji kosztów w zakresie transportu kolejowego. W rozkładzie jazdy 2011/2012 połączenia pasażerskie na linii Kraków ?Skawina ?Oświęcim charakteryzowały się najniższą frekwencją spośród wszystkich linii obsługiwanych na terenie województwa małopolskiego. Według władz województwa małopolskiego stan techniczny linii kolejowej nr 94 nie pozwalał na stworzenie konkurencyjnej oferty wobec innych rodzajów transportu.

Dodatkowo województwo małopolskie w 2012 r. zleciło przeprowadzenie ?Analizy sytuacji rynkowej w krajowym drogowym przewozie osób w zakresie rozpoznania wielkości potoków pasażerskich i napełnień autobusów na wybranych ciągach komunikacyjnych i punktach pomiarowych województwa małopolskiego?. Badania wykazały, że na odcinku Oświęcim ?Spytkowice ?Skawina ?Kraków występował wysoki stopień zapełnienia autobusów w obu kierunkach. W punkcie pomiarowym Spytkowice napełnienie wahało się od 43% w godz. 5:00?9:00 do 58% w godzinach 13:00?18:00. Wynik ten potwierdza, że przewozy komunikacją autobusową i mikrobusową okazały się bardziej atrakcyjne niż pasażerski transport kolejowy. W związku z powyższym samorząd województwa małopolskiego podjął decyzję o zawieszeniu usług przewozowych na przedmiotowej linii kolejowej w rozkładzie jazdy pociągów 2012/2013.

W ramach opracowywania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego władze województwa małopolskiego przeprowadziły gruntowną analizę zachowań komunikacyjnych mieszkańców województwa małopolskiego, ich potrzeb i preferencji dotyczących publicznego transportu zbiorowego. Dokument ten wskazał za zasadne wznowienie usług na linii nr 94 na odcinku Skawina ?Oświęcim w przypadku zapewnienia właściwego ich poziomu. Plan transportowy został przyjęty uchwałą przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 27 października 2014 r. Jak informuje poseł Marek Kuchciński linia kolejowa z Krakowa przez Skawinę do Oświęcimia została oddana do użytku pod koniec XIX wieku. Przez cały wiek XX miała duże znaczenie w kolejowym transporcie towarowym, ale też osobowym. Z tego drugiego korzystali mieszkańcy gminy Skawina oraz gmin położonych na zachód od niej, jak Brzeźnica czy Spytkowice. Korzystali uczniowie udający się do skawińskich szkół średnich, pracownicy skawińskich zakładów, ale też ci, którzy z sołectw położonych na zachód od miasta chcieli dostać się koleją do aglomeracji krakowskiej. Zdaniem posła Kuchcińskiego transport kolejowy byłby alternatywą dla często zakorkowanej, ale też niebezpiecznej drogi krajowej nr 44.

Na podstawie materiałów Sejmu RP


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Małopolska
Skawina
Oświęcim
Kraków
  • Małopolska Zachodnia – 19.02.2015

    cyt. "Badania wykazały, że na odcinku Oświęcim –Spytkowice –Skawina –Kraków występował wysoki stopień zapełnienia autobusów w obu kierunkach. W punkcie pomiarowym Spytkowice napełnienie wahało się od 43% w godz. 5:00–9:00 do 58% w godzinach 13:00–18:00." - To chyba jakaś kpina. Zapełnienie nieraz wynosi ok. 150-180 %. Ludzie stoją w busach ściśnięci jak sardynki, a często jak ktoś wsiada na dalszym odcinku trasy nie jest zabierany bo nie ma miejsca. Kiedyś pociągi jeździły co godzinę i to była atrakcyjna oferta, a nie 5 na krzyż albo w ogóle... To samo trasa Chrzanów/Trzebinia-Wadowice. Przy tej trasie też mieszkają ludzie, a komunikacja praktycznie zerowa. Trzeba kazdego podwozic do Spytkowic lub Wadowic aby sie gdziekolwiek wydostac lub skądś wrócić.

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....