TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Jakie są perspektywy dla kolei w Polsce według Ministerstwa Infrastruktury?
InfoRail.pl - Opublikowano: 24.10.2018 10:39:03
Jakie są perspektywy dla kolei w Polsce według Ministerstwa Infrastruktury?

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło, odpowiadając na interpelację posła Pawła Pudłowskiego perspektywy dla polskiej kolei.

I tak, zdaniem resortu, wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju jest głównym zadaniem strategicznym, co stawia przed polską koleją ogromne wyzwania, których celem jest zwiększenie jej konkurencyjności oraz budowanie silnej pozycji rynkowej. W tym celu niezbędne jest podjęcie działań, które wpłyną na podniesienie konkurencyjności kolei w stosunku do innych rodzajów transportu, mierzonej czasem przejazdu, komfortem podróży i poziomem bezpieczeństwa. Zadanie to będzie realizowane poprzez inwestycje, usprawnienia organizacyjne i technologiczne. Stworzy to możliwości zwiększania podaży wysokiej jakości konkurencyjnych usług, a także zapewni interoperacyjność polskiego systemu transportu kolejowego z systemem UE, która będzie stopniowo wdrażana wraz z modernizacją linii kolejowych.

Sektor kolejowy w istotnym stopniu wpisuje się w koncepcję polityki unijnej oraz długoterminowej strategii rozwoju. Mając na uwadze kwestie priorytetowe wymagające wsparcia, tj. przebudowę krajowego systemu przewozów pasażerskich w oparciu o Centralny Port Komunikacyjny (CPK), rozwój sieci transportowej TEN-T, urzeczywistnienie zmian modalnych w transporcie (przeniesienie transportu towarów i osób na kolej) oraz zmniejszenie emisyjności transportu, wskazano poniżej kluczowe obszary, które powinny zostać uwzględnione w ramach polityki spójności.

Realizacja tych priorytetów inwestycyjnych umożliwi osiągnięcie efektu w skali całego kraju. Pozwoli na włączenie obszarów obecnie wykluczonych komunikacyjnie i zwiększenie mobilności społeczeństwa, co w perspektywie długoterminowej zapewni rozwój regionów, zwiększy potencjał mniejszych miast oraz pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie rynku pracy.

Wskazano też kluczowe obszary wymagające priorytetowego wsparcia. To:

rozwój infrastruktury w ciągach europejskich: sieć TEN-T bazowa, sieć TEN-T kompleksowa, korytarze RFC, w tym w szczególności rozbudowa infrastruktury kolejowej dla potrzeb krajowego systemu opartego o CPK,

inwestycje komplementarne dla CPK związane z rozbudową lokalnych systemów transportu kolejowego - w szczególności w aglomeracjach miejskich oraz najważniejszych obszarach turystycznych,

inwestycje multilokalizacyjne - projekty typu budowa lub unowocześnienie rozjazdów, przejazdów, peronów, rozbudowa infrastruktury pasażerskiej oraz infrastruktura punktowa na skrzyżowaniach z innymi gałęziami transportu będą miały na celu likwidację lokalnych wąskich gardeł lub lokalną poprawę parametrów linii oraz poprawę bezpieczeństwa i przepustowości,

poprawa stanu i zakup taboru pasażerskiego, co znacznie przyczyni się do polepszenia jakości obsługi pasażera, skrócenie czasu podróży, integracji transportu kolejowego z innymi gałęziami transportu oraz zapewnienie usług przewozowych użyteczności publicznej o optymalnej jakości,

poprawa stanu i zakup taboru towarowego - polityka UE kładzie specjalny nacisk na ekologiczne aspekty transportu towarowego, w tym na ograniczenie hałasu emitowanego przez transport towarowy,

cyfryzacja, w szczególności budowa opartego o technologie geo-lokalizacji systemu zarządzania ruchem pociągów (w tym eliminującego możliwości zderzenia pociągów) oraz działania w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz wdrażania nowych technologii usług i systemów teleinformatycznych, w tym wspólnego biletu,

kontynuacja realizacji programu inwestycji dworcowych w przyszłej perspektywie finansowej.

Reasumując, realizacja głównego celu transportowego w perspektywie 2020 roku i dalszej będzie wiązać się z wdrażaniem sześciu kierunków interwencji właściwych dla każdej z gałęzi transportu:

budowa zintegrowanej, wzajemnie powiązanej sieci transportowej służącej konkurencyjnej gospodarce,

poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym,

zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności,

poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przewożonych towarów,

ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko,

poprawa efektywności wykorzystania publicznych środków na przedsięwzięcia transportowe.

Powyższe kierunki interwencji wpisują się w realizację zapisów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w tym celu wyznaczonego dla sektora transportu, tj. zwiększenia dostępności transportowej oraz poprawy warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów.

Jak podaje resort z przeprowadzonych na poziomie europejskim analiz wynika, że każde miejsce pracy utworzone w transporcie kolejowym generuje ponad jedno miejsce pracy w sektorze usług powiązanych z koleją (usługi budownictwa kolejowego, produkcja urządzeń wykorzystywanych w transporcie kolejowym, księgowość i usługi finansowe, badania handlowe i marketingowe oraz inne). Należy podkreślić, że miejsca pracy stworzone w sektorze kolejowym należą do szczególnie cennych dla gospodarki. Umożliwiają one bowiem zatrudnienie w produkcji przemysłowej, czyli sektorze gospodarki, którego rozwój jest szczególnie pożądany przez obywateli większości państw europejskich zagrożonych utratą pracy na rzecz rynków azjatyckich.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Ministerstwo Infrastruktury

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....