TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Jest nowy przetarg na tabor dla SKM Warszawa
InfoRail.pl - Opublikowano: 24.12.2019 11:15:03 1 komentarz
Jest nowy przetarg na tabor dla SKM Warszawa

SKM Warszawa ogłosiła nowy przetarg na dostawę taboru. Zamówienie obejmuje 21 ezt-ów.

Mają być to fabrycznie nowe pojazdy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa piętnastu sztuk, fabrycznie nowych, wieloczłonowych o długości od 85 do 95 metrów, normalnotorowych pasażerskich elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz dostawa sześciu sztuk, fabrycznie nowych, wieloczłonowych o długości od 70 do 75 metrów normalnotorowych pasażerskich elektrycznych zespołów trakcyjnych, wraz z:

a) opracowaniem, dostarczeniem wszelkiej dokumentacji;

b) uzyskaniem wszelkich niezbędnych zezwoleń, dopuszczających pojazd do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI wydanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;

c) dostarczeniem wszelkiego niezbędnego oprogramowania zapewniającego sprawne funkcjonowanie systemów;

d) udzieleniem licencji na dokumentację i oprogramowanie;

e) świadczeniem usług utrzymania pojazdów przez okres 7 lat, włącznie z wykonaniem przeglądu P4. Obsługa poziomu P4 musi być przeprowadzona pomiędzy piątym a siódmym rokiem eksploatacji pojazdu. Zamawiający gwarantuje zrealizowanie wszystkich przeglądów P3 i P4 oraz co najmniej 60 % przeglądów P1 i P2.

Zamawiający wymaga świadczenia usług utrzymania pojazdów w stosunku do każdego z pojazdów w sposób gwarantujący zachowanie współczynnika gotowości taboru na poziomie 97 % kwartalnie;

f) udzieleniem gwarancji na kompletny pojazd na okres 48 miesięcy wraz ze świadczeniem serwisu gwarancyjnego.

Niezależnie od powyższego Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji na:

Nadwozia członów – na okres 240 (dwustu czterdziestu) miesięcy.

Rama wózka – na okres 300 (trzystu) miesięcy.

Ostoje – na okres 240 (dwustu czterdziestu) miesięcy.

Zestawy kołowe wraz z maźnicami – 800 000 km (osiemset tysięcy kilometrów).

Bateria defibrylatora – na okres 48 (czterdziestu ośmiu) miesięcy.

Urządzenia AED (defibrylator) – na okres 96 (dziewięćdziesięciu sześciu) miesięcy.

System monitoringu CCTV – na okres 60 (sześćdziesięciu) miesięcy.

Zamawiający wymaga świadczenia napraw gwarancyjnych w stosunku do każdego z pojazdów w sposób gwarantujący zachowanie współczynnika gotowości taboru na poziomie 97 % kwartalnie;

g) przeprowadzeniem szkoleń.

Harmonogram dostaw

Zamawiający wymaga dostarczania pojazdów parami, tj. po 2 (dwie) sztuki tego samego rodzaju pojazdu. Wymóg ten nie dotyczy dostarczenia ostatniego z wymaganych 15 sztuk wieloczłonowych pojazdów o długości od 85 do 95 metrów.

Szczegółowy harmonogram dostaw zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą po podpisaniu umowy, przy czym Zamawiający zastrzega, że dostawa dwóch pierwszych pojazdów musi nastąpić w terminie do 23 miesięcy od dnia podpisania umowy, zaś dostawa ostatniego pojazdu musi nastąpić nie później niż do 30.1.2022 r.

Warunki przetargu

Oferty w przetargu można składać do 24 stycznia 2020 roku. Kryteria wyboru to:

— cena za dostawę pojazdów (CP) – waga kryterium: 80 %,

— cena za usługi utrzymania (CU) – waga kryterium: 20 %.

Wymagane jest doświadczenie. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie:

a) w ramach 1 lub kilku umów, dostawę lub dostawy co najmniej 8 (ośmiu), fabrycznie nowych, wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o długości co najmniej 70 metrów, przystosowanych technicznie do jazdy dwukierunkowej, z prędkością eksploatacyjną co najmniej 160 km/h, które zostały dopuszczone do eksploatacji;

oraz

b) w ramach 1 lub kilku umów, usługę lub usługi utrzymania technicznego na poziomie P3 lub wyższym w rozumieniu Załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, przez okres minimum trzech lat, dla co najmniej ośmiu fabrycznie nowych, wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o długości co najmniej 70 metrów, przystosowanych technicznie do jazdy dwukierunkowej, z prędkością eksploatacyjną co najmniej 160 km/h.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że przy realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą, pełniącą funkcję kierownika projektu, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, która wykaże się doświadczeniem w zarządzaniu, nabytym w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, minimum dwoma projektami, z których każdy obejmował co najmniej:

a) zaprojektowanie i wyprodukowanie co najmniej 3, wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o długości co najmniej 70 metrów, przystosowanych technicznie do jazdy dwukierunkowej, z prędkością eksploatacyjną co najmniej 160 km/h;

b) opracowanie i nadzór nad wykonywaniem harmonogramu projektu;

c) zarządzanie dokumentacją projektową.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawcą wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej 1 osobą o wykształceniu i doświadczeniu opisanym w treści warunku.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
SKM Warszawa
ezt
przetarg
  • Edi666 – 25.12.2019

    Czy PESA zrealizowała należycie jakiekolwiek dostawy w ciągu ostatnich 5 lat?

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....