TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

 • Start
 • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

KDP (nie) dla Lublina i Rzeszowa
InfoRail.pl - Opublikowano: 24.03.2017 09:37:22 12 komentarzy
KDP (nie) dla Lublina i Rzeszowa

Czy rozszerzenie programu szybkich kolei o trasę Rzeszów ? Lublin ? Warszawa jest możliwe? MIB przedstawiło swoje stanowisko w tej sprawie.

A zatem, jak poinformował Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu, projekt budowy systemu kolei dużych prędkości (KDP) w Polsce jest przedsięwzięciem cywilizacyjnym. Decyzje o przystąpieniu do wdrożenia projektu, zostaną podjęte w oparciu o przeprowadzone analizy, wyniki prac studialnych oraz możliwości finansowe. Decyzja w sprawie przystąpienie do budowy nowego systemu KDP powinna zostać podjęta również z uwzględnieniem całego kontekstu funkcjonowania systemu transportowego w kraju, tj. zapewnienia zrównoważonego i synergicznego rozwoju wszystkich gałęzi transportu ze szczególnym naciskiem na ich intermodalność. Inwestycja w KDP nie może bowiem wynikać wyłącznie z chęci zaspokojenia czysto technicznych (innowacyjnych) oraz infrastrukturalnych potrzeb sektora transportu kolejowego. Musi ona wynikać z ekonomicznie uzasadnionej konieczności zapewnienia sprawnego przewozu osób, który w pełni realizuje oczekiwania mieszkańców i gospodarki narodowej. Zważywszy na to, że transport kolejowy wymaga systemowego podejścia, a także mając na względzie świadomość niezbędnych do podjęcia wyzwań, nie ulega wątpliwości, że proces systemowych zmian i osiągania założonych celów strategicznych musi być rozłożony w czasie.

W dniu 19 grudnia 2008 roku uchwałą Rady Ministrów przyjęty został Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce. Program stał się podstawą do rozpoczęcia prac nad Studium Wykonalności dla budowy linii dużych prędkości. 3 października 2011 roku PKP PLK S.A., realizująca prace związane z KDP, zarekomendowała zespołowi wariant przebiegu pierwszej linii dużych prędkości. Niemniej jednak w grudniu 2011 roku decyzją ówczesnego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, przesunięto realizację budowy linii dużych prędkości w Polsce do roku 2030. Podjęte rozstrzygnięcie zostało potwierdzone w zapisach Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). W dokumencie tym wskazano na potrzebę podjęcia ostatecznych decyzji związanych z ewentualną budową systemu kolei dużych prędkości uzupełnionego o tzw. "Y" do roku 2020. Niemniej jednak MIB będzie prowadził prace tak, aby podjąć decyzję najpóźniej w przeciągu półtora roku.

Jednocześnie Bittel poinformował, że zakończono realizację studium wykonalności dla projektu KDP. W PKP PLK SA opracowano również materiały, w których zawarto wstępne założenia dla przedłużenia linii dużych prędkości w kierunku Berlina i Pragi. Opracowana dokumentacja nie uwzględnia połączeń w kierunku Lublina i Rzeszowa. Analiza możliwości dalszego rozwoju KDP na terenie kraju będzie prowadzona po podjęciu decyzji o przystąpieniu do realizacji tego projektu. Planowany obecnie układ KDP będzie stanowił szkielet systemu kolei dużych prędkości, który po przygotowaniu stosownych analiz oraz określeniu źródeł finansowania będzie mógł być systematycznie rozwijany. Niemniej w chwili obecnej kluczowa dla MIB jest realizacja prac w ramach kolei konwencjonalnej o Vmax=160 km/h, a podjęcie działań dotyczących KDP oraz ich rozwoju w dłuższej perspektywie uzależnione jest od decyzji horyzontalnej w zakresie przystąpienia do realizacji tego projektu.

Zgodnie z obecnymi planami inwestycyjnymi ujętymi w "Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku" planowane jest zapewnienie poszczególnym regionom sprawnego systemu połączeń konwencjonalnych o prędkości do 160 km/h. W powyższym zakresie w ramach poprawy stanu infrastruktury kolejowej w relacji Warszawa ? Lublin ? Rzeszów realizowanych będzie szereg działań inwestycyjnych. Modernizacja linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa ? Lublin jest jednym z największych projektów inwestycyjnych realizowanych przez PKP PLK SA w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Szacunkowa wartość projektu wynosi 3,975 mld zł. Projekt obejmuje modernizację infrastruktury kolejowej linii nr 7 na odcinku Warszawa ? Lublin i realizowany będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie w latach 2017-2020 zmodernizowana zostanie infrastruktura kolejowa na odcinku Otwock ? Lublin. W zakresie etapu I ujęto budowę drugiego toru na odcinku Otwock ? Pilawa, który obecnie stanowi wąskie gardło i znacząco ogranicza przepustowość na linii. Ponadto, modernizacja obejmie wszystkie branże, m.in. torową, elektroenergetyczną, sterowanie ruchem kolejowym, co umożliwi prowadzenie ruchu pasażerskiego z prędkością 160 km/h oraz towarowego z prędkością 120 km/h. Prace budowlane na odcinku Warszawa ? Otwock planowane są w ramach drugiego etapu modernizacji linii kolejowej nr 7 w latach 2020-2022.

Na odcinku Lublin ? Ocice (linie kolejowe nr 68, 74, 25) prace prowadzone będą w ramach projektów "Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją" oraz "Prace na liniach kolejowych nr 25, 74, 78 na odcinku Stalowa Wola ? Tarnobrzeg/Sandomierz ? Ocice/Padew". Zakres rzeczowy prac budowlanych obejmował będzie m.in. dostosowanie parametrów technicznych dla pociągów pasażerskich do 120 km/h oraz elektryfikację linii na odcinku Lublin ? Stalowa Wola Rozwadów.

Linia kolejowa nr 71 na odcinku Rzeszów Główny ? Ocice została przewidziana do modernizacji w ramach projektu pn.: "Prace na linii kolejowej nr 71 Rzeszów Główny ? Ocice" finansowanego ze środków budżetowych w ramach szerszego zadnia "Modernizacja linii kolejowej Rzeszów ? Warszawa przez Kolbuszową, etap II". Realizację projektu zaplanowano na lata 2016-2020. Zakres rzeczowy prac zakłada elektryfikację oraz budowę mijanki w Majdanie Królewskim. Ponadto, w ramach projektu dotyczącego Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej w Rzeszowie zakłada się budowę dwóch dodatkowych mijanek na odcinku Rzeszów ? Kolbuszowa. Realizacja tego zadania przyczyni się do zwiększenia przepustowości na przedmiotowym odcinku. Projekt przygotowywany jest przez władze samorządowe do zgłoszenia w konkursie aglomeracyjnym POIiŚ 2014-2020, który ogłoszony został w listopadzie br. przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Po zakończeniu ww. prac modernizacyjnych na trasie Warszawa ? Rzeszów, PKP PLK SA zakłada skrócenie czasu przejazdu dla pociągów międzyregionalnych do około 4 godzin.

Wykluczone, z oczywistych względów, jest również puszczenie do Lublina pociągów Express InterCity Premium. Pendolino są uruchamiane na zasadach komercyjnych. W przypadku połączeń komercyjnych ryzyko związane z uzyskaniem dodatniego wyniku finansowego w całości leży po stronie PKP Intercity SA, dlatego też decyzje w sprawie funkcjonowania ww. pociągów, w tym określania siatki połączeń, podejmuje samodzielnie przewoźnik. Jednocześnie Bittel poinformował, że pociągi Pendolino dostosowane są do poruszania się zarówno po zelektryfikowanych liniach konwencjonalnych do prędkości 160 km/h, jak i liniach dużych prędkości.

Ponadto zakup składów Pendolino był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Tym samym każda zmiana katalogu tras obsługiwanych ww. składami wymaga uzyskania zgody Komisji Europejskiej. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń związanych z rozszerzaniem katalogu tras należy stwierdzić, że procedura negocjacyjna z Komisją była bardzo długa i trudna zaś ewentualne rozpoczęcie kolejnych negocjacji z KE w zakresie zmiany tras składów Pendolino niesie za sobą ryzyko zakwestionowania projektu przez służby Komisji, co w najgorszym przypadku może skutkować cofnięciem dofinansowania. Przypomnijmy, że Pendolino dojeżdża z Warszawy do Rzeszowa, ale jadąc nie przez Lublin a przez Kraków.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
KDP
Lublin
Rzeszów
 • Min. Mob. Bud. – 24.03.2017

  Po co takim Metropoliom jak Lublin czy Rzeszów jakieś tam KDP?!!! Przecież tam są lotniska, a nawet akwaparki !!! KDP to dla wioch typu Wrocław, Warszawa, Łódź, Poznań itp...

 • anarh – 24.03.2017

  robić, robić i to szybko , przymuszeni zwrotem dofinansowań z ue. bo jak nie teraz , to juz nigdy tego nie zrobicie porządnie , prace ziemne, nasypy, podtorze. profilowanie linii, ław/

 • ND – 24.03.2017

  A dla mnie podniesienie predkosci do 200, max 230 km/h byloby idealne. Zdaje sie ze koszta takiej operacji nie bylyby zbyt wysokie. Tak KDP jest zarabiste ale PL to nie Wlochy czy Niemcy, ba nawet GB ma podluzny uklad geograficzy. PL jest kwadratowa, zatem moderna linii na 200, max 230 km/h by starczyla na dlugo. Ale jak kto chece wywalic kase tylko na 1 linie to mozna KDP robic, z tym ze na pewno zabraknie kasy wtedy na elektryfikajce innych lokalnych linii, moderne lub budowe polaczen badz lacznic czy tez tzw protez. Zatem woz albo przewoz.

 • Przemo W – 24.03.2017

  NDTo przedstaw 'założenia" finansowe modernizacji linii konwencjonalnej do 230 km/h vs budowy HST.Widzę, że nawet nie wiesz o czym piszesz !

 • darek – 25.03.2017

  Przez Kraków do Rzeszowa naddaje się sporo drogi za które płaci pasażer oraz zbędna strata czasu..Nie jest więc zapewniony równoprawny bezpośredni tzn. najkrótszą trasą dostęp do Rzeszowa o parametrach 160 km/h .Przez Lublin to piękna trasa przez Roztocze ale z ograniczeniami wynikającymi zapewne z ukształtowania terenu i znacznych kosztów jej przebudowy z korektami łuków ( linia oddana w grudniu 1914 roku dla potrzeb frontu rosyjskiego)Najlepszym ,najkrótszym i najszybszym jak lata temu rozwiązaniem jest trasa przez Radom i Sandomierz pod warunkiem 160 km/h. Ułatwiło by mi to dojazd z Gdynii przez Warszawę do rodzinnego Rzeszowa.,

 • Czarna Hańcza – 26.03.2017

  No niestety, prędzej uruchomią loty krajowe Gdańsk - Rzeszów, niż cokolwiek sensownego zrobią na kolei.

 • marian_paździoch – 27.03.2017

  Z Rzeszowa do Warszawy przez Kraków pod względem kilometrów jest dalej, ale nie zmienia to faktu, że przez najbliższe lata i tak ta trasa, ze względu na prędkości szlakowe w całości 160 km/h i fragmentami 200 km/h będzie zapewniać najkrótszy czas przejazdu pomiędzy tymi miastami. We wnioskach PKP IC do UTK na RJ 2017/2018 założono czas przejazdu z Rzeszowa do Warszawy na poziomie 3:45 h.

 • Mariosti – 07.04.2017

  Jakby istniała porządna linia kolejowa między Rzeszowem a Lublinem to nawet nie byłoby porównania. Aktualnie wystarczy spojrzeć na przebieg i zobaczyć jakie tam są szykany i nawrotki po drodze.Aktualnie wg pkp pociąg pokonuje w tej relacji 200 km.Parząc na mapę przy sensownym przebiegu linii kolejowej ten dystans wynosiłby ~145km, co w połączeniu z połączeniem Lublin - Warszawa przez otwock mieszczącym się w 170km daje na prawdę krótką trasę ( ~315km) która w sumie powinna być do pokonania w 2h 30 min konwencjonalnym taborem na 160km/h bez rezygnowania z rezerw na stacjach itp.Przy czym ta linia musiałaby być w wielu miejscach 3 a nawet 4 torowa aby nie kolidować z pociągami skm, km i pr w okolicach warszawy szczególnie, ale i w okolicach Lublina i Rzeszowa również (zakładając jakikolwiek rozwój kolei aglomeracyjnej w tych regionach).Aktualna modernizacja LK7 jest wręcz żałosna w założeniach bo nie ma w ogóle eliminować wąskich gardeł na tej linii i nie ma w założeniach zapewniać zapasu przepustowości na przyszłość, a o pociągach towarowych to już w ogóle szkoda gadać.

 • rp – 07.05.2017

  Z Rzeszowa do W-wy przez Kraków ze względu na prędkości szlakowe min160 km/h szybciej niż przez Tarnobrzeg? Śmiem w to wątpić. Po zmodernizowaniu całej trasy z Rzeszowa do W-wy przez Tarnobrzeg-Sandomierz Radom (327km) i przy rozkładzie dopuszczalnych prędkości na poszczególnych odcinkach :1)Rzeszów-Tarnobrzeg-Sandomierz 120km/h, 2)Sandomierz-Skarżysko Kam. 110/120 km/h3)Skarżysko-Radom 120km/h4)Radom-Warszawa 160km/hCzas przejazdu tak będzie krótszy niż pociągiem Pendolino przez Kraków.Obecnie czas przejazdu z Rzeszowa do Tarnobrzega pociągiem TLK(73km) wynosi 49 min z przystankami w Głogowie Młp., Kolbuszowej i Nowej Dębie. Jeśli założymy że pociągi IC między Rzeszowem a Tarnobrzegiem nigdzie się nie będą zatrzymywały to czas na w/w odcinku ten skróci się do 37 minut ( czas na jeden postój pociąg traci 4 minuty (sam sprawdzałem) łatwo więc wyliczyć że sumaryczny czas skróci się o 12 minut).Odcinek Tarnobrzeg-Sandomierz (11km) pociąg będzie pokonywał w ok.10 minut.Zakładając po jednej minucie postoju w Tarnobrzegu i Sandomierzu czas przejazdu mierzony od godziny odjazdu ze stacji Rzeszów do godziny odjazdu w dalszą trasę ze stacji Sandomierz wyniesie 49 minut.Po zrewitalizowaniu odcinka Sandomierz-Skarżysko-Kamienna (99km) czas przejazdu powinien skrócić się do ok.70minut ( choć w branżowych mediach podano że Województwo Świętokrzyskie chce skrócić nawet i do 63minut).Odcinek Skarżysko-Radom (41 km). Bez pośrednich przystanków da się przejechać obecnie ten odcinek w ciągu ok.25 minut. Po zmodernizowaniu odcinka Radom-Warszawa do 160 km/h czas z Radomia do stolicy skróci się do ok.45minut.Przyjmując założenia że pociąg zestawiony ze składów wagonowych nie będzie wjeżdżał do Skarżyska Kamiennej ( aby nie tracił czasu na przepięcie lokomotywy w związku ze zmianą kierunku jazdy co najmniej ok.15 minut) i dodatkowo zakładając że w Radomiu czas postoju będzie wynosił 3 minuty podsumujmy czasy przejazdu na poszczególnych odcinkach1) Rzeszów-Sandomierz 49minut( jak wyżej oszacowano)2) Sandomierz-Skarżysko (mierzony do łącznicy Skarżyska) 70 minut3) Skarżysko-Radom(mierzony od łącznicy Skarżyska) 25 minut4) Czas postoju na st.Radom 3 min5) Czas przejazdu na odc.Radom-Warszawa 45minutDAJE NAM TO ŁĄCZNY CZAS PRZEJAZDU Z RZESZOWA DO STOLICY 192 MINUTY CZYLI 3 GODZINY I 12 MINUT. Chcąc utrzymać powyższy czas przejazdu pociągów ale z wjazdem do stacji Skarżysko-Kamienna należałoby wówczas wprowadzić do kursu składy zespolone DART lub FLIRT (będące alternatywą dla Pendolino) które potrzebują jedynie 5 minut na stacjach ze zmianą kierunku jazdy no i dzięki większemu przyśpieszeniu i krótszej drodze hamowania osiągają większe prędkości handlowe od składów wagonowych

 • ws – 16.06.2017

  ~do rp. w zupełności dobrze wyliczone. Lecz po całkowitym zkończeniu modernizacji Rzeszów-Kraków czas przejazdu i po podwyższniu predkości na tym odcinku od 160-do 200 km/h co jest zakładane i czterech postojach w Dębicy,Trnowie,Bochnii,Kr.Płaszów może oscylować w granicach 71 min. tj. 1 godz. 11 min. Natomiast po zakończeniu mitręgi modernizacyjnej na CMK oraz po podwyższeniu max. predkości na odcinku Psary -Grodzisk Maz. do 230 km/h oczywiści przy zasilaniu (3kV) prądu stałego czs przejazdu Kraków Gł.-W-wa Centralna powinien spaść do 1 godz. 55 min.Co daje łącznie wraz z 5 min. postojem w Kr.Główny wynieść 3 godz, 16 min.A więc konkurencyjna dla innych tras.Uaktywnia południową częśc Małopolski i daje dość dobre czasy dojazdu do Warszawy oraz dalej do Gdynii i Środkowego Wybrzeża.Gdzie w niedalekiej przyszłości między W-wsch - Gdańskiem czas przejazdu może spaść do 2 godz. 25 min i na odcinku około 150 km tej trasy pociąg zespolony może jechać z prędkością 200 km/h.Na pewno jeszcze można skrócić czas przejazdu CMK po zmianie zasilania i przejścia na zasilanie przemniennym prądem 25 kV 50 Hz.Pozdrawiam.

 • rp – 22.09.2017

  do ws.Owszem 3h i 16 minut. Ale w najbliższych latach należy zapomnieć o modernizacji trasy Rzeszów -Kraków do 200 km/h. Należałoby rozszerzyć międzytorze a to oznacza w co najmniej w 50 % jeszcze raz wykonać prace modernizacyjne takie jak dotychczas. Pisałem o sumarycznym czasie 3h i 12 minut. Ale pisałem również o tym że Świętokrzyskie chce zmodernizować odcinek Sandomierz-Skarżysko celem skrócenia czasu do 63 minuty. Ja podając czas 3h i 12 minut na w/w odcinku przyjąłem czas 70 minut . Więc jeśli odejmiemy 7 minut wyjdzie nam 3h05min przy znacznie mniejszym nakładzie finansowym niż koszty moderny tras Rzeszów-Kraków i Kraków-W-wa biorąc pod uwagę że w/w odcinek jest już modernizowany. Modernizowany jest też odcinek W-wa Radom do 160 km/h. Co do połączeń przez Kraków to należy zapomnieć o dużej liczbie bezpośrednich pociągów z Rzeszowa do W-wy. Można liczyć na jeden góra dwa ze względu na spodziewane w niedalekiej przyszłości bardzo duże natężenie ruchu pasażerskiego na całej magistrali E-30( pociągi spółki IC na trasie Szczecin-Wrocław-Kraków-Przemyśl-zważywszy na to że już uruchomiona dwa ,,Hyundaye'' z Przemyśla do Kijowa a w Nowym Roku ma ich być cztery, duża liczba pociągów na trasie Kraków-Tarnów (średnio co 30minut)uruchamianych w ramach kolei aglomeracyjnej, duża liczba pociągów regio na trasie Kraków-Rzeszów. Oraz duża liczba pociągów towarowych. Przy tak dużym obciążeniu ktoś ponownie jak kiedyś może stwierdzić poco wydłużać pociągi do Rzeszowa skoro można się przesiąść w Krakowie? Tak skracano nie raz ralacje Warszawy do Przemyśla o odcinek Kraków-Przemyśl . Więc nauczeni doświadczeniem z lat poprzednich chcemy nie tyle całkowicie odejść od połączeń przez Kraków ( gdyż zdają sobie sprawę że Dębica i Tarnów też chcą mieć połączenia z Warszawą) co mieć możliwość szerszej oferty połączeń bezpośrednich do stolicy.To gwarantuje nam linia nr. 71 przy założeniu że Rzeszów od lat boryka się z brakiem sensownych połączeń ze stolicą i innymi większymi miastami w centralnej i północnej części kraju. Oczywiście możesz mi mówić o nowoczesnych superszybkich połączeniach przez Kraków wprowadzeniu nowoczesnego systemu zasilania trakcji na CMK do 25 kV 50 Hz( co też prędko nie nastąpi) ale wybacz mnie nie omamisz takimi propozycjami bo ja wiem jak się to skończy jeśli one by ujrzały światło dzienne.Pozdrawiam.

 • ab – 14.11.2017

  Hm...a jak mają się Wasze powyższe gdybania to tego, że tydzień temu rząd podjął uchwałę co do koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), w której jest załącznik kolejowy, a w nim budowa nowego odcinka kolejowego z Rzeszowa w kierunku Stalowej Woli. Z mapy załączonej do koncepcji CPK wynika, że to będzie odcinek z Rzeszowa do Stalowej Woli przez okolice Sokołowa Małopolskiego i Niska. A uzupełnieniem trasy kolejowej z Rzeszowa do CPK miałyby być też inne nowe odcinki kolejowe takie jak: Ostrowiec Świętokrzyski - Radom przez Iłżę oraz z Warki do CPK. Prędkości tych wymienionych, nowych odcinków to 200-250 km/h.Powyższe odcinki miałyby być wybudowane z maksymalną perspektywą do 2035.

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....