TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Koszty projektu Rail Baltica rosną, bo rosną prędkości. MI wyjaśnia
InfoRail.pl - Opublikowano: 30.08.2019 14:29:08 1 komentarz
Koszty projektu Rail Baltica rosną, bo rosną prędkości. MI wyjaśnia (foto: PKP PLK)

Od 2013 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA realizuje projekty inwestycyjne związane z modernizacją ok. 350 km linii kolejowej E75 Rail Baltica na terytorium Polski.

Jak wyjaśnia wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel prace na terenie Polski są bardziej zaawansowane niż w innych krajach, przez które przebiega Rail Baltica.

Zakres rzeczowy realizowanych w Polsce inwestycji na linii kolejowej E75 był i cały czas jest przedmiotem ustaleń pomiędzy Polską a Komisją Europejską, która brała pod uwagę ogólnoeuropejski wymóg zapewnienia spójności komunikacyjnej pomiędzy państwami członkowskimi Unii. PKP Polskie Linie Kolejowe, w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury i Komisją Europejską, podjęła dodatkowe prace z uwagi na potrzebę podniesienia parametru prędkości ze 160 km/h do 200 km/h na tej linii.

Odnośnie do ostatniego fragmentu linii kolejowej Rail Baltica od Ełku do granicy polsko – litewskiej Bittel poinformował, że opracowywane jest Studium Wykonalności zakładające również wariant prędkościowy 250 km/h w celu dostosowania linii do standardów technicznych przyjętych przez państwa bałtyckie, przez co konieczne było opracowanie nowego studium wykonalności. Jest to rewizja założeń przyjętego w 2015 r. w KPK podejścia do projektu Rail Baltica sprowadzającego się do zastosowania stosunkowo niskiej prędkości na planowanych do modernizacji odcinkach.

Przyjęcie podwyższonych parametrów w zakresie maksymalnej prędkości pociągów pasażerskich (o co występowały Państwa Bałtyckie jak i Komisja Europejska) rzeczywiście spowodowały konieczność ponownego przeprowadzenia niektórych studiów, wymagane będą dodatkowe projekty oraz prace budowlane (np. likwidacja przejazdów drogowych w poziomie szyn również na już zmodernizowanych odcinkach). Na przeprowadzenie tych przedsięwzięć Polska najprawdopodobniej otrzyma dodatkowe środki z budżetu UE.

Jak podaje Bittel Polska jako jedyna może pochwalić się pierwszym fragmentem funkcjonującej ustandaryzowanej linii Rail Baltica (Warszawa – Sadowne). Na odbywających się z dużą częstotliwością spotkaniach na poziomie technicznym oraz politycznym Polska otrzymuje słowa uznania i wsparcia ze strony Komisji Europejskiej. Współpraca z Litwą dotycząca odcinka przygranicznego przebiega sprawnie i zgodnie z harmonogramem. Zmiana kosztu budowy linii kolejowej Rail Baltica wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego robót budowlanych planowanych na przedmiotowym korytarzu transportowym i jest związana z uspójnieniem parametrów projektowych modernizowanych linii, zwłaszcza dla odcinka Ełk – Suwałki – granica państwa, z parametrami, wg. których projektowana jest linia E75 Rail Baltica w państwach nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), tj. Vmax=250 km/h. Ponadto związane jest to z ogólnym wzrostem cen materiałów budowlanych i kosztów robocizny.

Na odcinku Warszawa – Czyżew realizowanym w ramach projektów pn. "Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)", gdzie zakończono roboty budowlane oraz "Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne", gdzie trwa etap robót budowlanych, nie stwierdzono wzrostu nakładów w stosunku do wartości planowanych.

W ramach projektu pn. "Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok" zidentyfikowano zmianę wartości inwestycji w stosunku do początkowych założeń związaną z rozszerzeniem zakresu rzeczowego robót, wynikającym z podniesienia prędkości maksymalnej dla ruchu pociągów pasażerskich do Vmax=200 km/h.

Pierwotna wartość projektu zgodnie z umową Grant Agreement wynosiła 1 600 mln zł (w tym wartość robót budowlanych 1 300 mln zł). Aktualnie szacunkowa wartość projektu wynosi 3 930 mln zł (w tym 3 500 mln zł na roboty budowlane). Wzrost wartości spowodowany jest również waloryzacją kosztorysu sporządzonego w ramach studium wykonalności w 2007 r. Obecny kosztorys został opracowany w oparciu o czynniki cenotwórcze z I kwartału 2019 r. Jednocześnie informuję, że wskazana powyżej wielkość nakładów może ulec zmianie z uwagi na toczące się obecnie postępowanie przetargowe na "Wykonanie robót budowlanych na odcinku Czyżew – Białystok od km 107,260 do km 178,500". Po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy znana będzie wartość faktyczna projektu.

W zakresie projektu pn. "Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk", w związku ze zmianą założeń techniczno-eksploatacyjnych inwestycji związaną w szczególności z podniesieniem prędkości maksymalnej dla pociągów pasażerskich z 160 km/h do 200 km/h na ok. 70% długości linii kolejowej nr 38 na odcinku Białystok – Ełk, nastąpił istotny wzrost zakresu rzeczowego projektu i kosztów jego realizacji. Wcześniejsza wartość inwestycji wg Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. wynosiła 1 724,0 mln zł, natomiast szacowana obecnie wartość projektu to ok. 3 151,0 mln zł.

Dla projektu pn. "Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap II odcinek Ełk – Trakiszki (granica państwa)" aktualnie trwa analiza wariantów inwestycyjnych. Przedmiotowa inwestycja znajduje się obecnie na liście rezerwowej w Krajowym Programie Kolejowym. Nakłady inwestycyjne na wykonanie robót budowlanych szacuje się w przedziale od 3 776,0 mln zł do 4 638,0 mln zł w zależności od wariantu. Dokładne koszty będą znane w momencie wyboru ostatecznego wariantu realizacji omawianego zadania.

W odniesieniu do kontroli NIK Bittel podkreślił fakt, że w wystąpieniu pokontrolnym do kontroli pn. "Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica na terytorium Polski", Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła i uznała za prawidłowe działania Ministra Infrastruktury polegające na:

• umieszczeniu projektów modernizacji magistrali kolejowej E75 w dokumentach programowych i planistycznych;

• współpracy Ministra z organami administracji pozostałych państw uczestniczących w projekcie Rail Baltica;

• monitoringu procesu modernizacji magistrali E75;

• terminowej sprawozdawczości z wykonania programów wieloletnich.

Powyższa ocena w dużej mierze możliwa była dzięki opracowaniu w resorcie infrastruktury spójnego systemu monitoringu inwestycji kolejowych, prowadzonego w cyklu miesięcznym dla wszystkich inwestycji nadzorowanych przez Ministerstwo Infrastruktury.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Rail Baltica
Ministerstwo Infrastruktury
Andrzej Bittel
  • wiesio – 02.09.2019

    może mam jakieś uprzedzenia, ale nie rozumiem dlaczego wszędzie jest forsowany Ełk, przecież ta trasa powinna iść do Sokółki i na Augustów, od Sokólki już tylko kawałek torów do granicy dorobić i jest wyjście na Grodno i Wilno .

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....