TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Lubelskie ponownie próbuje kupić dwuczłonowe ezt-y
InfoRail.pl - Opublikowano: 02.08.2019 09:36:16 1 komentarz
Lubelskie ponownie próbuje kupić dwuczłonowe ezt-y

Województwo Lubelskie nie rezygnuje z zakupu nowego taboru. Po nieudanych próbach ponownie ogłasza przetarg.

Przedmiotem zamówienia w ramach podstawowego zakresu zamówienia jest wykonanie i dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych, dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych tego samego typu i serii, przeznaczonych do obsługi kolejowego, regionalnego ruchu pasażerskiego z prędkością eksploatacyjną nie mniejszą niż 160 km/h na różnych kategoriach linii kolejowych o peronach o wysokości w przedziale 300-760 mm. Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu umowy z ewentualnym zastosowaniem prawa opcji, zwiększającym przedmiot zamówienia o jedną lub dwie sztuki fabrycznie nowych EZT, typu i serii jak w podstawowym zakresie zamówienia.

W ramach prawa opcji, Zamawiający może zwiększyć realizację zamówienia w stosunku do podstawowego zakresu zamówienia pod warunkiem pozyskania środków finansowych, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.

Oferty można składać do 9 września 2019 roku. Kryteria wyboru to:

Okres gwarancji - Waga: 40

Cena - Waga: 60.

Wymagane jest doświadczenie. O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawę co najmniej pięciu nowych, wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, o łącznej ich wartości nie mniejszej niż 60 000 000,00 PLN brutto.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, ww. warunek udziału w postępowaniu winien spełniać, co najmniej jeden z wykonawców w całości.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Lubelskie
przetarg
ezt
  • kub98 – 02.08.2019

    Tylko że z drugiej strony nie ma się co dziwić,na Lubelszczyźnie nie ma zbyt dużych potoków pasażerskich, poza tym mają sporo zmodernizowanych EN57 i dwuczłony by się sprawdziły np. na linii do lotniska lub na Chełm-Dorohusk czy Łuków-Dęblin

Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....