TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

PKP Intercity wybudują myjnię automatyczną we Wrocławiu
InfoRail.pl - Opublikowano: 28.02.2020 10:45:53
PKP Intercity wybudują myjnię automatyczną we Wrocławiu

PKP Intercity wybudują myjnię automatyczną we Wrocławiu. Przewoźnik właśnie ogłosił przetarg na realizację tego zadania.

Przedmiotem zamówienia jest budowa w systemie "projektuj i buduj" myjni automatycznej wraz z niezbędnymi urządzeniami i towarzysząca infrastrukturą na bocznicy kolejowej.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona:

1) dokumentację i opracowania projektowe, tj:

a. inwentaryzację terenu i zieleni,

b. projekty budowlane z podziałem na niezbędne branże,

c. projekty wykonawcze z podziałem na niezbędne branże,

d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

e. kosztorys inwestorski dla celów informacyjnych,

f. kompleksową dokumentację geodezyjną z niezbędnymi uzgodnieniami i powykonawczą wraz z naniesieniem na mapy ewidencji gruntu,

g. wizualizację zaprojektowanego obiektu dla potrzeb promocji projektu, zgodną z wytycznymi Zamawiającego,

h. dokumentacje i instrukcje niezbędne do eksploatacji i bieżącego utrzymania myjni, w tym instrukcje użytkowania instalacji i urządzeń oraz komplet materiałów szkoleniowych,

i. potwierdzenie zadeklarowanego zgodnie z wymaganiami SIWZ zużycia energii elektrycznej głównych urządzeń technologicznych myjni, w procesie mycia, w warunkach referencyjnych, w postaci kalkulacji sporządzonej na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej.

2) opracowania, czynności, prace i roboty budowlane, tj.:

a. uzgodni z Zamawiającym i będzie na bieżąco aktualizować harmonogram rzeczowo- finansowy, dla całego zadania inwestycyjnego,

b. wystąpi do właściwego organu o uzyskanie ważnych i prawomocnych: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzgodnienia technicznego przyłączenia do mediów PKP OGN, warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A. po wcześniejszej analizie ewentualnej zmiany warunków,

c. uzyska dodatkowe wymagane opinie, uzgodnienia, warunki, mapy do celów projektowych, decyzje administracyjne, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,

d. uzyska uzgodnienie Regulaminu wyłączenia prądu z sieci PKP Energetyka, jeśli zajdzie konieczność,

e. uzyska pozwolenie na budowę lub dokona zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

f. wykona roboty rozbiórkowe,

g. usunie ewentualne kolizje z infrastrukturą na terenie inwestycji,

 

h. wykona roboty budowlane na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej, w zakresie wszystkich wymaganych branż,

i. dokona dostawy i montażu maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego,

j. wykona plany rozruchów i testów dostarczonych instalacji i urządzeń,

k. przeprowadzi rozruchy, testy, próby funkcjonalne, w tym dokona potwierdzenia zadeklarowanego zużycia energii elektrycznej głównych urządzeń technologicznych myjni, w procesie mycia, w warunkach referencyjnych,

l. przeprowadzi szkolenia personelu Zamawiającego (nie więcej niż 8 pracowników Zamawiającego),

m. przeniesie prawa autorskie do dokumentacji na wskazanych w umowie polach eksploatacji,

n. będzie pełnić nadzór autorski w trakcie realizacji robót do czasu uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

o. uzyska pozwolenie na użytkowanie Przedmiotu zamówienia.

p. wykona świadczenia gwarancyjne przez okres 3 lat.

Oferty w przetargu można składać do 31 marca 2020 roku. Będą one oceniane wg kryteriów:

Zużycie energii elektrycznej głównych urządzeń technologicznych myjni - Waga: 10 oraz

Cena - Waga: 90.

 Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP Intercity
myjnia
Wrocław

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....