TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

SOR. Kolejowa reanimacja?
InfoRail.pl - Opublikowano: 23.11.2018 11:04:56
SOR. Kolejowa reanimacja?

Projekt strategiczny Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jest ukierunkowany na zwiększenie udziału transportu kolejowego w przewozach pasażerskich i towarowych.

Jak informuje wiceminister Andrzej Bittel przekłada się to na cele w obszarze zwiększenia dostępności transportowej oraz poprawy warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów. Realizacja projektu wynika z potrzeb pasażerów, jest więc odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe. Tabor jest jednym z kluczowych czynników, mających wpływ na satysfakcję klientów. Projekt wpisuje się w działania SOR w zakresie zwiększenia konkurencyjności gospodarki w oparciu o inwestycje taborowe.

Aktualnie, projekt strategiczny przewiduje realizację przez PKP Intercity zarówno projektów taborowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ), projektów podejmowanych we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), w tym dotyczącego obsługi Centralnego Portu Komunikacyjnego, a także pozostałych projektów modernizacyjnych taboru wynikających z prognozowanych potrzeb przewozowych.

W grudniu 2017 roku zaktualizowano Strategię taborową spółki PKP Intercity. Przed aktualizacją, Strategia taborowa obejmowała zadania inwestycyjne realizowane w latach 2016-2020 o łącznej wartości ok. 2,5 mld PLN. W wyniku aktualizacji Strategii taborowej wydłużono okres jej obowiązywania do roku 2023 oraz przyjęto plany realizacji kolejnych projektów taborowych. Wartość zadań inwestycyjnych w zaktualizowanej Strategii taborowej wynosi ok. 7 mld PLN.

Natomiast w dniu 21 lutego 2018 r. podpisano list intencyjny pomiędzy PKP Intercity a NCBiR, rozpoczynając prace nad dokumentacją niezbędną do uruchomienia i przeprowadzenia dialogu technicznego dla innowacyjnego taboru pasażerskiego.

Ponadto, w II kwartale 2018 r. podpisane zostały dwie umowy o dofinansowanie dla projektów PKP Intercity:

- projekt pn. "Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity SA" (o wartości około 990 mln zł) – umowa o dofinansowanie w ramach POIŚ zawarta 4 kwietnia 2018 r.,

- projekt pn. "Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity SA" (o wartości około 953 mln zł) – umowa o dofinansowanie w ramach POIŚ zawarta 22 czerwca 2018 r.

Ze względu na realizację uchwały Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej", a także powołanie zespołu zadaniowego do spraw realizacji Komponentu Kolejowego Programu "Centralny Port Komunikacyjny", niezbędne stało się dokonanie zmian dotychczasowych zakresów projektów innowacyjnych realizowanych przez PKP Intercity we współpracy z NCBiR. Działania w tym zakresie prowadzone są na forum zespołu zadaniowego do spraw realizacji Komponentu Kolejowego Programu "Centralny Port Komunikacyjny".

W rezultacie tych działań powinna powstać długa seria zestandaryzowanych platform umożliwiających zaprojektowanie pojazdów kolejowych zapewniających pasażerom najwyższy komfort podróży.

Rozwój transportu intermodalnego

Przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie pomocy publicznej, na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, procedowanego pierwotnie przez Ministerstwo Infrastruktury, uruchomiły proces dofinansowania projektów intermodalnych w ramach Działania 3.2 POIŚ Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. Łączna wysokość alokacji na wsparcie początkowo wynosiła ok. 1 mld zł, lecz w trakcie konkursu podwyższono ją do ponad 1,1 mld zł. Udzielone wsparcie przeznaczone zostanie na budowę oraz modernizację infrastruktury transportu intermodalnego (wykorzystującego różne rodzaje środków transportu) w Polsce, a także na zakup taboru kolejowego i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych. Nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie zakończył się w styczniu br. Obecnie zakończyła się w Centrum Unijnych Projektów Transportowych ocena złożonych w konkursie wniosków i ogłoszono listę rankingową projektów. Lista została zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą POIŚ w dniu 26 października 2018 r. Zgodnie z listą, wsparciem UE objętych zostało 31 projektów, które otrzymały dofinansowanie w maksymalnej wysokości możliwej do przyznania zgodnie z regulaminem konkursu, tj. do poziomu 50% kosztów kwalifikowanych projektu. W sumie rozdysponowana alokacja wyniosła ponad 1 mld 133 mln zł.

Jednocześnie, jak podaje Bittel, w ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. prowadzone są przez PKP PLK prace mające na celu modernizacje linii kolejowych do portów morskich i znajdującej się na terenie ich infrastruktury.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
CPK
tabor
lotnisko
PKP Intercity
Ministerstwo Infrastruktury
PKP PLK
Andrzej Bittel

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....