TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Stacja Muzeum chce wykonać prace renowacyjne przy trzech zabytkowych lokomotywach
InfoRail.pl - Opublikowano: 17.03.2020 17:45:11 1 komentarz
Stacja Muzeum chce wykonać prace renowacyjne przy trzech zabytkowych lokomotywach (foto: Stacja Muzeum)

Stacja Muzeum ogłosiła przetarg na wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich zabytkowego taboru ze zbiorów Stacji Muzeum.

Zamówienie obejmuje trzy zabytkowe lokomotywy. Stąd też zostało podzielone na trzy części.

Część 1 dotyczy parowozu Oi1-29;

Część 2 obejmuje lokomotywę elektryczną EU20-24;

Część 3 natomiast lokomotywę elektryczną EP02-02.

Na wykonanie prac przy każdym z eksponatów będzie 240 dni.

Oferty można składać do 16 kwietnia 2020 roku. Będą one oceniane według kryteriów:

Termin realizacji - Waga: 20

Gwarancja na wykonane prace - Waga: 20

Cena - Waga: 60.

Wymagane jest doświadczenie. Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

— dla zadania 1: jednej usługi polegającej na wykonaniu prac konserwatorsko-restauratorskich parowozu owartości wykonanego zamówienia nie mniejszej niż 250 000 PLN,

— dla zadań 2–3: jednej usługi polegającej na wykonaniu prac konserwatorsko-restauratorskich lokomotywy owartości wykonanego zamówienia nie mniejszej niż 250 000 PLN.

Opis zakresu prac konserwatorsko-restauratorskich przy lokomotywie Oi1-29

I ETAP:

1) Czyszczenie powierzchni: Wstępne oczyszczenie powierzchni obiektu (z kurzu, brudu) pozwalające na szczegółowe określenie zakresu uszkodzeń i zniszczeń, przy jednoczesnym demontażu elementów utrudniających proces czyszczenia powierzchni. Następnie oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich i podkładowych, oraz czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni z produktów korozji. Zdemontowane elementy również oczyścić z warstw malarskich i podkładowych oraz produktów korozji. Podczas całego procesu oczyszczania należy szczególnie uważać, aby nie uszkodzić delikatnych elementów (np. tabliczek znamionowych nie należy piaskować aby nie zatrzeć znajdujących się na nich napisów).

2) Oczyszczenie wnętrza obiektu (z kurzu, brudu) oraz demontaż drobnych elementów. Oczyszczenie powierzchni oraz zdemontowanych elementów z warstw malarskich i podkładowych, oraz z produktów korozji. Podczas całego procesu oczyszczania należy szczególnie uważać, aby nie uszkodzić delikatnych powierzchni i elementów.

3) Prace spawalniczo-naprawcze poszycia parowozu, wykonanie uzupełnień fragmentów uszkodzonych lub zniszczonych, oraz połączenie – w pierwszej kolejności metodami stosowanymi pierwotnie – z fragmentami oryginalnymi.

II ETAP:

1) Naprawa bądź uzupełnienie (w zależności od stanu zachowania) elementów parowozu takich jak poręcze, elementy układu jezdnego i napędowego, elementy ostojnicy i podwozia, schodki, tabliczki i wszelkie inne drobne elementy znajdujące się na parowozie. Montaż zdemontowanych elementów (jeżeli były demontowane). Należy również uzupełnić brakujące zewnętrzne elementy parowozu odpowiednio dorobionymi replikami, na podstawie dokumentacji technicznej użyczonej przez Zamawiającego, elementów zachowanych na pojeździe lub źródeł archiwalnych. Zamawiający dopuszcza użycie elementów staroużytecznych – znacznie zbliżonych do oryginału – jednocześnie zastrzegając, iż każdy taki przypadek (również montaż repliki) musi być skonsultowany i zaakceptowany przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości stworzenia odpowiedniej repliki (np. w związku z brakiem wystarczających źródeł) dopuszcza się – po uprzedniej akceptacji Zamawiającego – nie wykonanie danego elementu.

2) Naprawa bądź uzupełnienie (w zależności od stanu zachowania) elementów wnętrza parowozu takich jak dźwignie, wskaźniki i wszelkie inne drobne elementy znajdujące się w budce parowozu oraz uzupełnienie szyb ze szkła hartowanego. Montaż zdemontowanych elementów (jeżeli były demontowane). Należy również uzupełnić brakujące elementy wnętrza odpowiednio dorobionymi replikami, na podstawie dokumentacji technicznej użyczonej przez Zamawiającego, elementów zachowanych na pojeździe lub źródeł archiwalnych. Zamawiający dopuszcza użycie elementów staroużytecznych – znacznie zbliżonych do oryginału – jednocześnie zastrzegając, iż każdy taki przypadek (również montaż repliki) musi być skonsultowany i zaakceptowany przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości stworzenia odpowiedniej repliki (np. w związku z brakiem wystarczających źródeł) dopuszcza się – po uprzedniej akceptacji Zamawiającego – nie wykonanie danego elementu. Naprawy bądź wymiany oraz zabezpieczenia wymaga również drewniana podłoga.

3) Wykonanie konserwacji i niezbędnej naprawy zestawów kołowych, z przystosowaniem parowozu do przetaczania i transportu po torach.

4) Zabezpieczenie zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni parowozu oraz elementów metalowych, obejmujące:

- cynkowanie powierzchni,

- położenie warstwy farby podkładowej,

- nałożenie nawierzchniowej warstwy farby antykorozyjnej według kolorystyki wskazanej przez Zamawiającego,

- naniesienie oznaczeń taborowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

- zabezpieczenie powierzchni lakierem bezbarwnym anty graffiti.

Opis zakresu prac konserwatorsko-restauratorskich przy lokomotywie EU20-24

I ETAP:

1) Czyszczenie powierzchni: Wstępne oczyszczenie powierzchni obiektu (z kurzu, brudu) pozwalające na szczegółowe określenie zakresu uszkodzeń i zniszczeń, przy jednoczesnym demontażu elementów utrudniających proces czyszczenia powierzchni. Następnie oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich i podkładowych, oraz czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni z produktów korozji. Zdemontowane elementy również oczyścić z warstw malarskich i podkładowych oraz produktów korozji. Podczas całego procesu oczyszczania należy szczególnie uważać, aby nie uszkodzić delikatnych elementów (np. tabliczek znamionowych nie należy piaskować aby nie zatrzeć znajdujących się na nich napisów).

2) Oczyszczenie wnętrza obiektu (z kurzu, brudu) oraz demontaż drobnych elementów. Oczyszczenie powierzchni oraz zdemontowanych elementów z warstw malarskich i podkładowych, oraz z produktów korozji. Podczas całego procesu oczyszczania należy szczególnie uważać, aby nie uszkodzić delikatnych powierzchni i elementów.

3) Prace spawalniczo-naprawcze poszycia lokomotywy, wykonanie uzupełnień fragmentów uszkodzonych lub zniszczonych, oraz połączenie – w pierwszej kolejności metodami stosowanymi pierwotnie – z fragmentami oryginalnymi.

II ETAP:

1) Naprawa bądź uzupełnienie (w zależności od stanu zachowania) elementów lokomotywy takich jak poręcze, elementy układu jezdnego, elementy podwozia i ostojnicy, elementy sygnałów dźwiękowych, elementy pantografów, schodki, tabliczki i wszelkie inne drobne elementy znajdujące się na zewnętrznej powierzchni lokomotywy. Montaż zdemontowanych elementów (jeżeli były demontowane) oraz uzupełnienie szyb ze szkła hartowanego. Należy również uzupełnić brakujące zewnętrzne elementy lokomotywy odpowiednio dorobionymi replikami, na podstawie dokumentacji technicznej użyczonej przez Zamawiającego, elementów zachowanych na pojeździe lub źródeł archiwalnych. Zamawiający dopuszcza użycie elementów staroużytecznych – znacznie zbliżonych do oryginału – jednocześnie zastrzegając, iż każdy taki przypadek (również montaż repliki) musi być skonsultowany i zaakceptowany przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości stworzenia odpowiedniej repliki (np. w związku z brakiem wystarczających źródeł) dopuszcza się – po uprzedniej akceptacji Zamawiającego – nie wykonanie danego elementu.

2) Zabezpieczenie wszelkich zachowanych elementów wnętrza lokomotywy oraz uzupełnienie podłogi. Montaż zdemontowanych elementów.

3) Wykonanie konserwacji i niezbędnej naprawy zestawów kołowych, z przystosowaniem lokomotywy do przetaczania i transportu po torach.

4) Zabezpieczenie zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni lokomotywy oraz elementów metalowych, obejmujące:

- cynkowanie powierzchni,

- położenie warstwy farby podkładowej,

- nałożenie nawierzchniowej warstwy farby antykorozyjnej według kolorystyki wskazanej przez Zamawiającego,

- naniesienie oznaczeń taborowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

- zabezpieczenie powierzchni lakierem bezbarwnym anty graffiti.

Opis zakresu prac konserwatorsko-restauratorskich lokomotywy EP02-02

I ETAP:

1) Czyszczenie powierzchni: Wstępne oczyszczenie powierzchni obiektu (z kurzu, brudu) pozwalające na szczegółowe określenie zakresu uszkodzeń i zniszczeń, przy jednoczesnym demontażu elementów utrudniających proces czyszczenia powierzchni. Następnie oczyszczenie powierzchni z warstw malarskich i podkładowych, oraz czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni z produktów korozji. Zdemontowane elementy również oczyścić z warstw malarskich i podkładowych oraz produktów korozji. Podczas całego procesu oczyszczania należy szczególnie uważać, aby nie uszkodzić delikatnych elementów (np. tabliczek znamionowych nie należy piaskować aby nie zatrzeć znajdujących się na nich napisów).

2) Oczyszczenie wnętrza obiektu (z kurzu, brudu) oraz demontaż drobnych elementów. Oczyszczenie powierzchni oraz zdemontowanych elementów z warstw malarskich i podkładowych, oraz z produktów korozji. Podczas całego procesu oczyszczania należy szczególnie uważać, aby nie uszkodzić delikatnych powierzchni i elementów.

3) Prace spawalniczo-naprawcze poszycia lokomotywy, wykonanie uzupełnień fragmentów uszkodzonych lub zniszczonych, oraz połączenie – w pierwszej kolejności metodami stosowanymi pierwotnie – z fragmentami oryginalnymi.

II ETAP:

1) Naprawa bądź uzupełnienie (w zależności od stanu zachowania) elementów lokomotywy takich jak poręcze, elementy układu jezdnego, elementy podwozia i ostojnicy, elementy sygnałów dźwiękowych, elementy pantografów, schodki, tabliczki i wszelkie inne drobne elementy znajdujące się na zewnętrznej powierzchni lokomotywy. Montaż zdemontowanych elementów (jeżeli były demontowane) oraz uzupełnienie szyb ze szkła hartowanego. Należy również uzupełnić brakujące zewnętrzne elementy lokomotywy odpowiednio dorobionymi replikami, na podstawie elementów zachowanych na pojeździe lub źródeł archiwalnych z zastrzeżeniem, iż Zamawiający nie dysponuje dokumentacją techniczną dla przedmiotowej lokomotywy. Zamawiający dopuszcza użycie elementów staroużytecznych – znacznie zbliżonych do oryginału – jednocześnie zastrzegając, iż każdy taki przypadek (również montaż repliki) musi być skonsultowany i zaakceptowany przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości stworzenia odpowiedniej repliki (np. w związku z brakiem wystarczających źródeł) dopuszcza się – po uprzedniej akceptacji Zamawiającego – nie wykonanie danego elementu.

2) Zabezpieczenie wszelkich zachowanych elementów wnętrza lokomotywy, łącznie z przeprowadzeniem konserwacji powierzchni i elementów z tworzyw sztucznych i drewna, a w razie konieczności uzupełnienie tychże przy użyciu takich samych materiałów, z jakich pierwotnie zostały zrobione. Montaż zdemontowanych elementów.

3) Wykonanie konserwacji i niezbędnej naprawy zestawów kołowych, z przystosowaniem lokomotywy do przetaczania i transportu po torach.

4) Zabezpieczenie zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni lokomotywy oraz elementów metalowych, obejmujące:

- cynkowanie powierzchni,

- położenie warstwy farby podkładowej,

- nałożenie nawierzchniowej warstwy farby antykorozyjnej według kolorystyki wskazanej przez Zamawiającego,

- naniesienie oznaczeń taborowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

- zabezpieczenie powierzchni lakierem bezbarwnym anty graffiti.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Stacja Muzeum
parowóz
lokomotywa
  • 1olek – 17.03.2020

    Dobrze ze chca naprawic zestawy kolowe aby mozna je transportowac po torach bo to by oznaczalo ze bedzie mozna prezentowac odrestaurowane lokomotywy na roznych imprezach kolejowych :)Czytaj więcej: http://m.inforail.pl/stacja-muzeum-chce-wykonac-prace-renowacyjne-przy-trzech-zabytkowych-lokomotywach-_more_122075.html

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....