TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Tranzyt uprzywilejowany. W Głuchołazach pociągi zatrzymują się, ale nie dla pasażerów
InfoRail.pl - Opublikowano: 24.09.2020 11:45:05
Tranzyt uprzywilejowany. W Głuchołazach pociągi zatrzymują się, ale nie dla pasażerów (źródło: Wikipedia/Pudelek, lic. CC BY-SA 4.0)

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel przedstawił szerokie wyjaśnienia na temat kursowania czeskich pociągów przez Głuchołazy. Jak wiadomo nie mogą korzystać z nich pasażerowie.

Państwo Polskie wyraziło zgodę na prowadzenie wewnętrznej czeskiej komunikacji kolejowej pomiędzy stacjami Jindřichov ve Slezsku i Mikulovice w Republice Czeskiej przez krótki odcinek terytorium Polski liną nr 343 przebiegającą przez Głuchołazy (stację Głuchołazy Miasto). Potrzeba udzielenia powyższej zgody wynika z przebiegu istniejącej linii kolejowej oraz z trudnego górskiego ukształtowania terenu w tym rejonie Republiki Czeskiej. Odpowiednie uzgodnienia zostały zawarte we wciąż obowiązującej Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o uprzywilejowanym tranzycie kolejowym z Czechosłowacji do Czechosłowacji przez Głuchołazy, podpisanej w Warszawie dnia 12 listopada 1948 r.

Uprzywilejowany tranzyt kolejowy nie jest w sensie prawnym transportem międzynarodowym. Nie stanowi on również transportu transgranicznego w rozumieniu regulacji unijnych oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Tranzyt uprzywilejowany wyklucza bowiem możliwość postojów handlowych w państwie tranzytu (w tym wypadku w Polsce). Używany tabor nie musi posiadać wymaganych w państwie tranzytu dopuszczeń i certyfikatów. Ograniczenie dotyczące braku możliwości postojów handlowych uzasadnia zwolnienie przewoźnika z uzyskanie decyzji administracyjnych, wymaganych w innym przypadku przez kraj, na terenie którego odbywa się tranzyt.

Przewozy wykonywane w ramach uprzywilejowanego tranzytu realizowane są wyłącznie z myślą o potrzebach podróżnych z kraju, który korzysta z tej instytucji (w tym wypadku Czech). Można założyć, że nieprzyznanie w ramach omawianej instytucji określonych zwolnień formalnych spowodowałoby (z uwagi na zwiększone koszty prowadzonej działalności) rezygnację przewoźnika ze świadczenia usług przewozowych.

Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, organizatorem publicznego transportu zbiorowego realizowanego w strefie transgranicznej może być gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów lub województwo. Strefą transgraniczną jest obszar co najmniej jednej gminy, powiatu lub jednego województwa położony bezpośrednio przy granicy Rzeczypospolitej Polskiej i obszar odpowiedniej jednostki administracyjnej położony poza granicą RP na terytorium sąsiedniego państwa. Na podstawie ustawy przewozy transgraniczne do Czech mogą być zamawiane i dofinansowywane przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie zawartych między sobą porozumień.  

Wiceminister wskazał, że aktualnie Głuchołazy nie posiadają połączenia kolejowego z Republiką Czeską, a postoje pociągów ČD na stacji Głuchołazy mają wyłącznie charakter techniczny, zaś wsiadanie do nich bądź wysiadanie z nich jest zabronione. Z uwagi na powyższe nie ma możliwości skomunikowania innych połączeń z połączeniami wykonywanymi przez ČD przez Głuchołazy.

Andrzej Bittel wskazał, że Głuchołazy nie są ujęte w obecnie obowiązującym Krajowym Programie Kolejowym, jednakże zadanie pn. "Poprawa dostępności Głuchołaz" znajduje się na wstępnej liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na nową perspektywę 2021-2027. Samorząd województwa opolskiego miał również możliwość zgłoszenia do programu Kolej Plus inwestycji polegających na rewitalizacji linii do Głuchołaz, jednak nie skorzystał z tej możliwości.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Głuchołazy
Andrzej Bittel
Ceske drahy

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....