TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

Ustawa covidowa czyli duża kasa dla PKP PLK
InfoRail.pl - Opublikowano: 15.09.2020 13:45:42
Ustawa covidowa czyli duża kasa dla PKP PLK

Premier Mateusz Morawiecki złożył w Sejmie projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. A w nim dużą kasę dla PKP PLK, która ma zostać przekazana spółce dzięki dodaniu nowego rozdziału do ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

W 2020 roku PKP PLK dostaną więc 850 000 tys. zł, na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycje oraz 1 000 000 tys. zł, na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na zadania w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub modernizacji przystanków kolejowych oraz infrastruktury towarzyszącej.

W uzasadnieniu czytamy, że sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV 2 i wywołanej nim choroby COVID-19 spowodowała potężne perturbacje gospodarcze i wywołała nieodwracalne skutki społeczno-gospodarcze. W celu zminimalizowania tych skutków pandemii niezwykle istotne jest podejmowanie szybkich i adekwatnych działań przez państwo, mających na celu zminimalizowanie zagrożeń związanych ze sprawnym realizowaniem poszczególnych zadań, wynikających ze spowolnienia gospodarczego.

Nowe przepisy mają umożliwiać przekazywanie PKP PLK S.A. środków budżetu państwa na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe oraz cele związane z budową, modernizacją przystanków kolejowych. Obecna sytuacja epidemiczna kraju dokonała zdecydowanego spowolnienia gospodarczego, co może się w sposób zdecydowanie negatywny odbić na rynku usług budowlanych, ponieważ obecnie uruchomionych jest wiele publicznych programów inwestycyjnych. Firmy budowlane realizujące kluczowe inwestycje infrastrukturalne, w szczególności w zakresie dróg i kolei, zaczynają mieć poważne problemy związane z właściwym i terminowym dotrzymaniem umów.

Dalej, również w uzasadnieniu wskazano, że biorąc pod uwagę konieczność realizacji inwestycji kolejowych na taką skalę oraz problemy z  dostępnością firm wykonawczych na rynku, niezbędnym jest podjęcie działań mających na celu znaczące pobudzenie tego sektora gospodarki poprzez wprowadzenie możliwości rozwoju i wykorzystania potencjału polskich rodzimych firm wykonawczych na rynku kolejowym i pełne wykorzystanie ich potencjału i zasobów.

Nowe przepisy dają ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych – na wniosek ministra właściwego do spraw transportu – uprawnienie do przekazania z budżetu państwa środków w wysokości 850 000 tys. zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PKP PLK S.A. Obecnie PKP PLK S.A. posiada 4 spółki zależne, które wykonują roboty utrzymaniowe i inwestycyjne jako podwykonawcy, a których potencjał wykonawczy można by było zwiększyć tak, aby mogli być atrakcyjnym partnerem przy realizacji kontraktów inwestycyjnych. Środki uzyskane z budżetu państwa na podwyższenie kapitału zakładowego PKP PLK S.A. zobowiązana będzie przeznaczyć wyłącznie na inwestycje kapitałowe, polegające na podwyższeniu kapitału zakładowego spółek zależnych PLK SA i objęciu przez PLK SA nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

Natomiast spółki zależne PLK SA zobowiązane są do wykorzystania otrzymanych środków na zakup środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń lub nieruchomości w celu zwiększenia potencjału realizowanych przez nie inwestycji. Takie działania inwestycyjne pozwolą na zwiększenie możliwości wykonawczych spółek zależnych dwukrotnie. Wyspecjalizowane spółki zależne będą również atrakcyjnym partnerem w dużych kontraktach lub samodzielnym podmiotem przy mniejszych inwestycjach.

Dzięki temu nastąpi poprawa struktury właścicielskiej narodowego zarządcy infrastruktury kolejowej – PKP PLK S.A. i utworzenie silnej grupy kapitałowej na bazie PKP PLK S.A. dysponującej ogromnym potencjałem wykonawczym na rynku robót budowlanych.

W ocenie wnioskodawców wzmocniona pozycja i potencjał polskich firm realizujących inwestycje kolejowe i utrzymujących linie kolejowe zapewni gotowość realizacji projektów w ramach przewidywanej dużej puli środków na inwestycje kolejowe w nowej perspektywie finansowej UE w latach 2021–2027. Dodatkowo wzmocniona Spółka PKP PLK S.A. będzie mieć większy potencjał do realizacji kolejnych programów rządowych takich jak Kolej + czy też projektowany program CPK oraz program przystankowy.

Także minister właściwy do spraw aktywów państwowych – na wniosek ministra właściwego do spraw transportu – przekaże z budżetu państwa środki w wysokości 1 000 000 tys. zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PLK SA. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PLK SA zostaną objęte przez Skarb Państwa, a środki pochodzące z podwyższenia kapitału zakładowego zostaną przeznaczone na zadania w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub modernizacji przystanków kolejowych oraz infrastruktury towarzyszącej realizowane w ramach programów wieloletnich. Ma to umożliwić realizację zapowiadanego programu pn. Program budowy/modernizacji przystanków kolejowych na lata 2020–2025, którego wykonawcą będzie PKP PLK S.A., a nadzór będzie sprawował minister właściwy do spraw transportu. Nie dość, że efektem realizacji programu przystankowego będzie zwiększenie mobilności społeczeństwa, przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych form transportu, to przede wszystkim realizacja programu umożliwi polskim firmom budowlanym start w postępowaniach przetargowych, co wpisuje się w proces odmrażania polskiej gospodarki, ponieważ inwestycje publiczne są od lat kołem zamachowym gospodarki oraz lekiem na wyjście z kryzysu – twierdzą wnioskodawcy.

I dodają, że w obecnej sytuacji gospodarczej kraju związanej z walką z epidemią zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wszelkie działania zmierzające do pobudzenia polskiej gospodarki powinny skupiać się wokół wsparcia na różnych płaszczyznach polskich firm wykonawczych na rynku kolejowym oraz pełnym wykorzystaniu ich potencjału i zasobów.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP PLK

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....