TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoBus

InfoTram

W ciągu najbliższych lat odejdzie 3,5 tys. maszynistów!
InfoRail.pl - Opublikowano: 24.04.2018 11:23:04
W ciągu najbliższych lat odejdzie 3,5 maszynistów!

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w ciągu najbliższych lat z pracy na kolei może odejść prawie 3,5 tys. maszynistów.

W bieżącym roku możliwość przejścia na emeryturę zyska ponad 700 maszynistów. najwięcej – ponad 900 – będzie mogło odejść z zawodu w 2020 r. Na początku 2017 r. na stanowisku maszynisty pracowało 16,5 tys. osób. Pocieszający jest fakt, że w ciągu 12 miesięcy liczba ta przekroczyła 17 tys.

Wiceminister Andrzej Bittel podaje, że Ministerstwo Infrastruktury dostrzega problem luki pokoleniowej na kolei. Dotyczy ona wielu specjalności na różnych poziomach kształcenia, w tym maszynistów kolejowych. Jest to tematem prac m.in. w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa.

Przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ułatwiają zdobycie zawodu maszynisty absolwentom szkół kolejowych. Z obowiązku odbycia szkolenia na licencję maszynisty zwolnieni są kandydaci, którzy posiadają dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodach, w których programy kształcenia zawierają zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej lub ukończyli studia wyższe na kierunkach związanych z tymi zagadnieniami. Zostały one uwzględnione w profilach nauczania szkół kształcących w zawodach technika transportu kolejowego oraz technika elektroenergetyka transportu szynowego.

Pozytywny wpływ na zwiększenie dostępności zawodu maszynisty dla młodych absolwentów kolejowych szkół średnich może mieć prowadzone modyfikowanie podstaw programowych kształcenia.

Jednocześnie zapewnienie bezpieczeństwa na liniach kolejowych wymaga, aby na wszystkich etapach kształcenia w zawodzie maszynisty kolejowego, zagwarantowana była wysoka jakość szkolenia.

Na większą dostępność zawodu maszynisty wpływa także współpraca przewoźników kolejowych ze szkołami o profilu kolejowym. Umożliwia to dostosowanie kształcenia do potrzeb przewozowych oraz szybkie reagowanie na potrzeby rynku. Dla młodzieży jest szansą kontaktu z nowoczesnym taborem kolejowym i związane może być z pomocą stypendialną.

Dobrym przykładem są działania przewoźników z Grupy PKP. PKP Cargo SA. zatrudnia około 4,5 tys. maszynistów, jednak każdego roku kilkuset z nich przechodzi na emeryturę. Dlatego spółka zdecydowała się na wyszkolenie nowych pracowników często stawiając na całkowicie początkujące osoby, które wcześniej z koleją czy transportem nie miały nic wspólnego.

Jak podaje Bittel w celu realizacji pełnego naboru spółki kolejowe, zarówno PKP Cargo, jak i PKP Intercity, oferują kandydatom pensje od pierwszego dnia trwania szkolenia. Na początku wynagrodzenie jest niższe niż w przypadku doświadczonych maszynistów, ale wzrasta wraz ze zdobywaniem kolejnych kwalifikacji i stażu w zawodzie.

Dla zapewnienia godziwych warunków pracy i bezpieczeństwa, w celu przyciągnięcia większej liczby młodzieży do wykonywania zawodu maszynisty w Ministerstwie Infrastruktury prowadzone są prace legislacyjne nad projektem założeń projektu ustawy o czasie pracy maszynistów.

Projekt założeń projektu ustawy o czasie pracy maszynistów został opracowany przez Podzespół ds. bezpieczeństwa przy Zespole Trójstronnym ds. Kolejnictwa. W skład Podzespołu weszli przedstawiciele związków zawodowych, spółek kolejowych ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W posiedzeniach Podzespołu brali udział przedstawiciele Głównego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Transportu Kolejowego. Po przyjęciu projektu założeń przez Radę Ministrów w Ministerstwie Infrastruktury rozpoczną się prace legislacyjne nad opracowaniem projektu ustawy o czasie pracy maszynistów.

W tej szczególnej regulacji ustawowej dotyczącej czasu pracy maszynistów nastąpi określenie jednolitych norm i wymiaru czasu pracy maszynistów, obowiązków pracodawców i podmiotów korzystających z maszynistów w tym zakresie wraz z określeniem katalogu sankcji za nieprzestrzeganie przepisów ustawy. Projektowana regulacja zapewni przestrzeganie norm czasu pracy przez maszynistów wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, w tym również przez tych, którzy wykonują czynności u różnych przewoźników kolejowych. Unormowanie warunków pracy maszynistów wszystkich przewoźników kolejowych w Polsce pozwoli na wyeliminowanie zjawisk związanych z czasem pracy maszynistów negatywnie wpływających na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego, co w naszej ocenie wpłynie pozytywnie na zwiększenie liczby młodzieży chętnej do wykonywania tego zawodu.

Jednocześnie Bitrel informuje, że według uzyskanych informacji średnie wynagrodzenie maszynistów wypracowane np. w PKP Intercity S.A. w pierwszym kwartale w zasadniczym czasie pracy wraz z premią regulaminową i dodatkami kształtowało się w granicach ponad 5 tys. zł miesięcznie.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
maszynista
Ministerstwo Infrastruktury

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....